Харта на клиента

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 

Тази Харта Ви уведомява какво ниво на обслужване можете да очаквате в административната структура на Район «Кремиковци», включително в десетте кметства на територията на Района. Освен това Ви информира какво очакваме от Вас и какво да предприемете, ако нещо се обърка. Тази Харта своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се Ваши потребности.
Преди да изготвим Хартата, попитахме гражданите и служителите какви желаят да са услугите ни. Нещата, които ни казахте, че искате, са:
- Бързо, компетентно и ефикасно административно обслужване;
- Лесен достъп до информация за всеки;
- Добре осведомени и отзивчиви общински служители;
- Приятна атмосфера в помещенията за извършване на административни услуги.
Искаме да предоставим възможно най-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от помощта ни.
Освен това приветстваме мненията Ви за това как да направим по-нататъшни подобрения.
Вашите мнения и предложения ще очакваме на адрес:
Гр. София, кв. Ботунец-1870, Район «Кремиковци», факс 994-52-57
Имате възможност да публикувате Ваши мнения и предложения в http://kremikovci.org

Нашите отговорности към Вас

- Ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;
- Ние ще се държим професионално;
- Ние ще поемаме отговорност, когато Ви обслужваме, като се грижим да правим всичко, което е необходимо;
- Ние ще осигуряваме по служебен път информация или документи, които са налични в администрацията, когато това е необходимо за изпълнение на Вашето заявление, без да изискваме от Вас да ги прилагате;
- Ние ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни;
- Ние ще Ви предоставим необходимите бланки на заявления, декларации и др., които желаете да попълните или ще отразим в протокол направеното от Вас устно искане;
- Ние ще осигурим за Ваше удобство приятна и предразполагаща атмосфера във фронт-офиса и в кметствата на Района. На гишетата ще получавате информация, ще можете да подавате заявления за услуги, ще има табели и брошури, съдържащи необходимата Ви информация. Ще бъде осигурен равнопоставен достъп за хората с физически увреждания, ще има подходящи помещения за срещи с ръководството на районната администрация в предварително оповестени приемни дни и часове.

Вашите отговорности към нас

От Вас очакваме:
- Да се отнасяте към общинските служители с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки. Ако се държите буйно или заплашително, можем да Ви откажем полагаемото обслужване и учтиво да ви помолим да напуснете общинската сграда;
- Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
- Да идвате в обявените приемни дни и часове;
- Да идвате навреме за предварително уговорени срещи;
- Да ни давате повече информация, когато Ви помолим за това;
- Да ни давате пълна и точна информация навреме;
- Да ни уведомявате за промени в обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото подавате заявление;

Общи отговорности
- Взаимно уважение, внимание и търпение

Предоставяне на информация и съвети

Ще Ви осигурим информация и съвети, които са Ви необходими да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите в районната администрация, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги.
Ще Ви информираме за видовете административни услуги, нормативните документи въз основа на които се извършват, нормативно предвидените комплектоващи документи за стартиране на желаната от Вас услуга, нормативният срок и нормативната цена за извършване на услугата, наименованието на общинската структура, в която ще бъде извършена услугата.

Освен това ще Ви предложим:

- Брошури с информация за административните услуги, които можете да получите в районната администрация и кметствата;
- Помощ при попълване на бланките-образци за желаната от Вас услуга;

Информация по интернет

Можете да получите разнообразна общинска информация на електронната страница на Столична община: www.sofia.bg, както и на http://kremikovci.org

Информация по телефона

Можете да научите това, което Ви интересува, като се обадите на телефоните във фронт-офиса на район "Кремиковци":
02 994 54 91, 02 994 54 92 или 02 994 54 93
Ще Ви отговори наш служител, или ще Ви свърже с търсения от Вас компетентен служител.
Вашето обаждане се таксува на цената на местен разговор.
Имената на служителите в районната администрация, техните телефони и информация за приемното им време можете да намерите в рубриката "Кой кой е?" и "Общински структури" в електронната страница на Столична община, както и на нашата интернет-страница.

Ползи за вас

- Ще Ви предоставим информация за структурата, функциите и дейността на районната администрация;
- Ще Ви информираме за извършваните административни услуги;
- Друга общинска информация.

Ако смятате, че дадено решение по Ваше заявление е неправилно, Вие можете:

- Да поискате да преразгледаме решението;
- До обжалвате решението. Писмото, с което Ви известяваме за решението, ще Ви уведоми дали имате право да обжалвате;
Ако искате да преразгледаме решението си, трябва да свържете с районната администрация. Срокът, в който трябва да направите това ще бъде упоменат в писмото, с което сте уведомен за решението.

Отговор на телефонни обаждания

Когато искате да се свържете със служителите от районната администрация, можете да се обадите в делник от 08.30 до 17.00 часа, като имате предвид, че от 12.30 до 13.00 часа има обедна почивка.
Когато ни се обаждате по телефона, ние се стремим да Ви отговорим до 30 секунди.

Посещение във фронт-офиса на Район "Кремиковци"

Работното време на фронт-офиса /деловодството/ на район "Кремиковци" и на кметствата в района е от 08.30 до 17.00 часа, с възможност за удължаване при условията на чл.10, ал.4 от Наредбата за административното обслужване.

Когато дойдете в нашата административна структура

- Служителите ни ще носят отличителни знаци с имената и длъжността си и ще Ви поздравят дружелюбно и делово;
- Ако желаете среща, това може да стане с предварително записване в приемното време на съответния служител;
- Ако имате уговорена среща, ще се опитаме да Ви приемем навреме;
- Ако нямате уговорена среща, ще се опитаме да я организираме същия ден или възможно най-скоро.

Когато ни пишете

Когато се свързвате с нас по пощата, факс или електронна поща, ние:
- Ще Ви дадем отговор до 7 работни дни от датата на получаване на писмото, факса или имейла Ви;
- Ако не можем да дадем пълен отговор на писмото Ви до 7 дни, ще Ви съобщим причините за това и ще Ви уведомим дали следва да направите нещо и след колко време ще получите пълен отговор;
- Ще отговорим на оплакванията ви до 7 работни дни.

Когато Ви пишем, ще се стремим:

- Писмата, изпратени от общинските служители, да са написани на ясен и разбираем език;
- Да Ви уведомяваме ясно, ако има още нещо, което трябва да направите;
- Да Ви даваме ясни подробности за контакт, включително името на общинския служител, номер на телефонната централа или директен телефонен номер, електронна поща;
- Да се свържем с Вас по най-удобния за Вас начин, ако ни го посочите. Можем да използваме хартиен или електронен носител на информацията.

Равнопоставено обслужване

Стремим се да обслужваме всеки гражданин според еднакво високи стандарти.

Ако имате увреждане

Ако имате увреждане, което оказва въздействие върху начина, по който ползвате услугите ни, ще обсъдим какъв е най-добрият начин да Ви помогнем.

Ако имате оплакване

- Ако смятате, че нещо не е било наред, искаме да знаем това, за да можем да подобрим обслужването. Процедурата за подаване на оплаквания е лесна и ни помага да се уверим, че предоставяме еднакви услуги навсякъде.
- Можете да подадете оплакване както намерите за удобно, включително:
+ на телефони 02 994-52-56 или 02 994-52-58 в общинската администрация;
+ на факс 02 994-52-57;
+ писмено – с официално регистриране във фронт-офиса на район "Кремиковци" или в кметствата в района;
+ на електронната поща на района: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
+ писмено – без регистриране, в специална книга;
+ в рубрика "Противодействие на корупцията" на електроннатаа страница на Столична община www.sofia.bg;
Вашите оплаквания ще бъдат разглеждани от Кмета на района.

- Ние ще отговорим на оплакването Ви до 7 работни дни след получаването му;
- Ние ще се опитаме да извлечем поука от оплакването, за да усъвършенстваме услугите си;
- Ако не можем да отговорим на оплакването Ви до 7 работни дни, ще Ви кажем защо. Ще Ви уведомим, ако е необходимо да направите нещо и кога можете да очаквате пълен отговор.

Периодично ще Ви питаме какво мислите за услугите ни.
Ще можете изразите мнението си, като попълните Анкетна карта във фронт-офиса (деловодството) на района.

Въз основа на Вашите мнения и препоръки ние ще направим анализ на състоянието на административното обслужване и ще предприемем необходимите действия за подобряването му.

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"