Избори 2017

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ

НА КНИЖАТА И МАТЕРИАЛИТЕ НА СИК

25.03.2017г. – Избори - НС

І МАРШРУТ: Тръгване на превозните средства в 11,00 часа РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ – ЧЕЛОПЕЧЕНЕ /2 бр. СИК/ – ВРАЖДЕБНА /5 бр. СИК/ – ДОЛНИ БОГРОВ /2 бр. СИК/ – ГОРНИ БОГРОВ /2 бр. СИК/ – ЯНА /1 бр. СИК/ - ЖЕЛЯВА /1 бр. СИК/

Явявяне на дежурните служители от кметствата, училища, читалища и др.

Явяване

на СИК

Час на пристигане на книжата и материалите

в населеното място

Време за

предаване/приемане

10,30

10,45

Челопечене – 11,05

До 11.25

11,10

11,25

Враждебна – 11,35

До 12,15

12,00

12,15

Долни Богров – 12,25

До 12,45

12,30

12,45

Горни Богров – 12,55

До 13,15

13,00

13,10

Яна – 13,20

До 13,30

13,15

13,30

Желява – 13,45

До 14,00

ІІ МАРШРУТ: Тръгване на превозните средства в 11,00 часа

РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ - БОТУНЕЦ /6 бр. СИК/ – КРЕМИКОВЦИ /4 бр. СИК/ – СЕСЛАВЦИ /1 бр. СИК/ - БУХОВО /4 бр. СИК/

Явявяне на дежурните служители от кметствата, училища, читалища и др.

Явяване

на СИК

Час на пристигане на материалите

в населеното място

Време за

предаване/приемане

10,30

10,50

Ботунец – 11,05

До 12,00

11,45

12,00

Кремиковци – 12,15

До 12,55

12,30

12,45

Сеславци – 13,00

До 13,10

12,45

13,00

Бухово – 13,20

До 14,00


ОБУЧЕНИЕТО
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.03.2017г.(ВТОРНИК)
ОТ 18.30 ЧАСА
В ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА” – КВАРТАЛ КРЕМИКОВЦИ


Уведомление - консултации за СИК - Кремиковци


АДРЕСИ НА МЕСТАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В РАЙОН  „КРЕМИКОВЦИ“
ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26.03.2017г.


СЕКЦИЯ №     АДРЕС

244622001   кв. Враждебна, 85 СУ "Отец Паисий", ул. 59“ № 13
244622002   кв. Враждебна, 85 СУ "Отец Паисий", ул. 59“ № 13
244622003   кв. Враждебна, 85 СУ "Отец Паисий", ул. 59“ № 13
244622004   кв. Враждебна, 85 СУ "Отец Паисий" , ул. 59“ № 13
244622005   кв. Враждебна, 85 СУ "Отец Паисий", ул. 59“ № 13
244622006   кв. Челопечене, 159 ОУ "Васил Левски", ул. „Ангел Маджаров“ № 31
244622007   кв. Челопечене, 159 ОУ "Васил Левски", ул. „Ангел Маджаров“ № 31
244622008   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622009   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622010   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622011   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622012   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622013   кв. Ботунец, 162 ОУ "Отец Паисий", ул. „Свобода“ № 10
244622014   кв. Кремиковци, 156 ОУ "Васил Левски", ул. "Свежест" № 1
244622015   кв. Кремиковци, 156 ОУ "Васил Левски", ул. "Свежест" № 1
244622016   кв. Кремиковци, 156 ОУ "Васил Левски", ул. "Свежест" № 1
244622017   кв. Кремиковци, 156 ОУ "Васил Левски", ул. "Свежест" № 1
244622018   кв. Сеславци, филиал на 117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Цанко Церковски" № 31
244622019   гр. Бухово – 117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Младежка“ № 34
244622020   гр. Бухово – 117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Младежка“ № 34
244622021   гр. Бухово – 117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Младежка“ № 34
244622022   гр. Бухово – 117 СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Младежка“ № 34
244622023  с. Яна – Младежки дом, ул. „Мургаш“ № 11
244622024  с. Желява – НЧ „Мургаш 1929", ул."Александър Стамболийски" № 16
244622025  с. Горни Богров, 115 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Черковна“ № 9
244622026  с. Горни Богров, 115 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. „Черковна“ № 9
244622027   с. Долни Богров, НЧ "Св.Св.Кирил и Методий 1929", ул. „1“ № 11
244622028   с. Долни Богров, НЧ "Св.Св.Кирил и Методий 1929", ул. „1“ № 11


ВЪВ  ВРЪЗКА  С  ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ПРОИЗВЕЖДАНЕТО  НА  ИЗБОРИ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА 26 МАРТ  2017г.
РАЙОННАТА  АДМИНИСТРАЦИЯ  УВЕДОМЯВА:


ИЗБИРАТЕЛИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ  ДА  ГЛАСУВАТ ПО  НАСТОЯЩИЯ  СИ  АДРЕС,
МОГАТ ДА  ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ  ПО ОБРАЗЕЦ
В СРОК  ДО  11.03.2017г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
  В  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“  ИЛИ В КМЕТСТВОТО,
 КЪДЕТО  ИМАТ  РЕГИСТРИРАН  НАСТОЯЩ  АДРЕС.
НА 11.03.2017г. /СЪБОТА/ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
САМО В СГРАДАТА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ от 8,30 до 17,00 часа.

ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ МОЖЕ ДА ПОИСКА  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ
В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ,
В СРОК  ДО  18.03.2017г. ВКЛЮЧИТЕЛНО
В  РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ ИЛИ В КМЕТСТВОТО  ПО  ПОСТОЯННИЯ СИ  АДРЕС.
НА 18.03.2017г. /СЪБОТА/ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ
САМО В СГРАДАТА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ от 8,30 до 17,00 часа.

ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ, НО СА ПРОПУСНАТИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК, КАКТО И ТЕЗИ, ЗА КОИТО Е ОТПАДНАЛО ОСНОВАНИЕТО, НА КОЕТО СА БИЛИ ЗАЛИЧЕНИ, ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ДО КМЕТА НА РАЙОНА ДО 24.03.2017г.

ИЗБИРАТЕЛ, КОЙТО Е ВКЛЮЧЕН В СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА, НО ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА, МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  ДО КМЕТА НА РАЙОНА           ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ТОЗИ СПИСЪК, КАТО ПРИЛОЖИ ДОКАЗАТЕЛСТВА,                    ЧЕ ОСНОВАНИЕТО НЕ Е НАЛИЦЕ ИЛИ Е ОТПАДНАЛО
В РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ – ет.2, стая 21.  ДО 24.03.2017г.  

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО
СЕ ИЗДАВАТ  ДО 11.03.2017г. ОТ КМЕТА НА РАЙОНА  САМО НА: КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА И РАЙОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И НАБЛЮДАТЕЛИТЕ
ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ТОВА КАЧЕСТВО
И СЕ ПОЛУЧАВАТ ЛИЧНО ИЛИ ОТ ПЪЛНОМОЩНИК СРЕЩУ ПОДПИС
В РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ет.2, стая 21.

Заявления могат да се подават и по електронен път чрез интернет-страницата
 на Столична община - www.sofia.bg

ИЗБИРАТЕЛИ  С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА ГЛАС В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ И ИМАТ ПОСТЯНЕН АДРЕС
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРЕМИКВЦИ“
МОГАТ ДА ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ С ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ,
ПОДПИСАНО САМОРЪЧНО В СРОК  ДО  11.03.2017г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.
  КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА И КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ НА ТЕЛК /НЕЛК/.
ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗАЕДНО С КОПИЕТО НА ДОКУМЕНТА ОТ ТЕЛК/НЕЛК/ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО  ПО ПОЩАТА НА АДРЕСА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ”:
СОФИЯ-1870, КВ.БОТУНЕЦ, ул. „ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ“ № 267, вх. Б  
ИЛИ НА АДРЕСА НА СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО;
ИЛИ НА ФАКС 02/994-52-58 ИЛИ 02 994 54 91;
 ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

АКО ИЗБИРАТЕЛЯТ С ТРАЙНО УВРЕЖДАНЕ ИМА САМО НАСТОЯЩ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“, СЛЕДВА ДА ПОДАДЕ ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, СЛЕД КОЕТО МОЖЕ ДА ПОИСКА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ.

КОГАТО ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В УКАЗАНИЯ ПО-ГОРЕ СРОК, МОЖЕ ДА ГЛАСУВА С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, АКО ЗАЯВИ ТОВА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20.03.2017г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА
Е НАЗНАЧЕНА  ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
ИЗБИРАТЕЛ, КОЙТО Е ЗАЯВИЛ, ЧЕ ЩЕ ГЛАСУВА ИЗВЪН СТРАНАТА
И ЗАЛИЧЕН ОТ ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС, МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ ДО КМЕТА НА РАЙОНА
ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СПИСЪКА НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ДО 24.03.2017г.
В РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – ет. 2, стая 21

БЛАНКИ - ЗАЯВЛЕНИЯ, ИСКАНИЯ И ДЕКЛАРАЦИИ  ВЪВ ВРЪЗКА
С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СЕ НАМИРАТ В КМЕТСТВАТА,
В  РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ИЛИ НА  ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ.
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:  02 994-52-58; 02 994 52 56


 Места за обявяване на предварителните избирателни списъци

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"