Устройство на територията, кадастър и регулация

Услуга Срок Такса номер заявление
1 Виза за проектиране в условията на чл.140.ал 2 от ЗУТ 14 дни 40 лв. РА-УТ-003
7 дни 60 лв.
3 дни 80 лв.
2 Виза за проектиране в условията на чл.140.ал 3 от ЗУТ 14 дни 150 лв.
7 дни 225 лв.
3 дни 300 лв.
3 Допускане на устройствена процедура 14 дни 100 лв. РА-УТ-001
7 дни 150 лв.
3 дни 200 лв.
4 Процедура за одобряване на изменение на план за регулация (ИПР) няма срок до 1 дка - 200 лв. РА-УТ-002
до 10 дка - 250 лв.
над 10 дка - 300 лв.
5 Процедура за одобряване на изменение на план за застрояване (ИПЗ) няма срок до 1 дка - 200 лв. РА-УТ-002
до 10 дка - 250 лв.
над 10 дка - 300 лв.
6 Процедура за именение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) няма срок до 1 дка - 400 лв. РА-УТ-002
до 10 дка - 500 лв.
над 10 дка - 600 лв.
7 Процедура за именение на план за застрояване и работен устройствен план (ИПЗ и РУП) няма срок до 1 дка - 400 лв. РА-УТ-002
до 10 дка - 500 лв.
над 10 дка - 600 лв.
8 Процедура за именение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план (ИПРЗ и РУП) няма срок до 1 дка - 600 ЛВ. РА-УТ-002
до 10 дка - 700 лв.
над 10 дка - 800 лв.
Услуга Срок Такса номер заявление
9 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по отделни проектни части - ново сроителство комплексен доклад 7 раб.дни Жилищни сгради - 0.20лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ РА-УТ-004 РА-УТ-050 РА-УТ-051
Нежилищни сгради - 0.40лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ
РЕСУТ - 1 месец
За идейни проекти 30% от размера на съответната такса
10 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преустройство и реконструкция, и основен ремонт комплексен доклад 7 раб.дни Жилищни сгради - 0.08лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ РА-УТ-004 РА-УТ-050 РА-УТ-051
Нежилищни сгради - 0.20лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ
РЕСУТ - 1 месец
За идейни проекти 30% от размера на съответната такса
11 Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти за преработка по чл.154 ал.5 от ЗУТ комплексен доклад 7 раб.дни Жилищни сгради - 0.08лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ РА-УТ-004 РА-УТ-050 РА-УТ-051 РА-УТ-049
РЕСУТ - 1 месец Нежилищни сгради - 0.20лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ
12 За заверяване на екзекутивна документация на изпълнен строеж 1 месец Жилищни сгради - 0.20лв./кв.м Нежилищни сгради - 0.40лв./кв.м РА-УТ-007
13 Одобряване на проект за делба по чл.202 и чл.203 от ЗУТ 1 месец В строителни граници - 1.25лв./кв.м РЗП РА-УТ-004 РА-УТ-050 РА-УТ-051 РА-УТ-049
Извън строителни граници - 0.75 лв./кв.м РЗП
Вилна зона - 1.25лв./кв.м. РЗП
Услуга Срок Такса номер заявление
14 Одобряване на проект - заснемане на изпълнен строеж за въстановяване на изгубен инвестиционен проект чл.145 ал.5 от ЗУТ комплексен доклад 7 работни дни Жилищни сгради - 0.20лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ РА-УТ-006 РА-УТ-050 РА-УТ-051
РЕСУТ - 1 месец Нежилищни сгради - 0.40лв./кв.м РЗП със сутерен + 30% РЕСУТ
15 Издаване на разрешение за строеж за основно застрояване, пристрояване и надстрояване на жилищни и нежилищни сгради 7 дни при одобрен проект , 1месец в останалите случаи В строителни граници - 5лв./кв.м РЗП РА-УТ-008
Извън строителни граници - 3.00лв./кв.м. РЗП
Вилна зона - 5.00лв./кв.м. РЗП
За жилищно застрояване до 300кв.м. - 50% от таксата
16 Издаване на разрешение за строеж за преустройство и реконструкция както и за строеж на второстепенни постройки върху терени за жилищно строителство 1 месец В строителни граници - 1.25 лв./кв.м РЗП РА-УТ-008
Извън строителни граници - 0.75 лв./кв.м. РЗП
Вилна зона - 1.25лв./кв.м. РЗП
17 Издаване на разрешение за строеж за ограда в условията на чл.147 ал.1 т.7 от ЗУТ 1 месец В строителни граници - 1.25лв./лин.м РА-УТ-008
Извън строителни граници - 0.75лв./лин.м.
Вилна зона - 1.25лв./лин.м.
18 Издаване на разрешение за строеж за линейни инфраструктурни обекти 7 дни при одобрен проект, 1 месец в останалите случаи 0.30% от стойността на обекта РА-УТ-008
19 Презаверка на Разрешение за строеж 7 дни 50% от размера таксата за Разрешение за строеж РА-УТ-009
Услуга Срок Такса номер заявление
20 Схема за поставяне на преместваеми обекти 14 дни 40 лв. РА-УТ-010
7 дни 60 лв.
3 дни 80 лв.
21 Одобряване на схема за разполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект 14 дни 40 лв. РА-УТ-046
7 дни 60 лв.
3 дни 80 лв.
22 Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти , рекламни елементи, елементи на градско обзавеждане 1 месец Сергия или маса само в границата на пазари - 25 лв./бр. РА-УТ-011
С типов проект - 50 лв.
Индивидуален проект - 8 лв./кв.м., но не по - малко от 50 лв.
Рекламен елемент с едностранна рекламна площ до 4 кв.м. - 200 лв.
Рекламен елемент с типов проект - 100 лв.
Рекламен елемент с индивидуален проект - 300лв.
Фирмен тотем - 200 лв.
Фирмен информационен елемент - 50 лв.
Фирмен надпис отделно от инвестиционен проект - 50 лв.
23 Регистриране на преместваем обект/рекламен елемент по индивидуален проект и издаване на удостоверение за въвеждане на експлоатация по чл.80, ал.1,2 от (НПОРИМЕРДТСО) 1 месец 300 лв. РА-УТ-012
Услуга Срок Такса номер заявление
24 Издаване на удостоверение за степен на завършеност по чл.181 от ЗУТ 14 дни 250 лв. РА-УТ-015
7 дни 375 лв.
3 дни 500 лв.
25 Издаване на заверен препис и копия от планове 14 дни 10 лв. РА-УТ-027
7 дни 15 лв.
3 дни 20 лв.
26 Издаване на заповед по чл.16, ал.6 от ЗУТ 1 месец РА-УТ-040
27 Издаване на удостоверение от общ характер 7 дни 5.00 лв. РА-УТ-041
3 дни 7.50 лв.
1 дни 10.00 лв.
28 Издаване на удостоверение по чл.13 , ал.5,6 от (ППЗСПЗЗ) 1 месец 5.00 лв. РА-УТ-042
29 Издаване на удостоверение за реституционни претенции 14 дни 20 лв. свободен текст
7 дни 30 лв.
3 дни 40 лв.

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"