Проект BG05M9OP001-2.002-0238


Обява : Шофьор на адаптиран микробус (4+2+1)PDF downlaod


Дневник на потребителя PDF downlaod


Списък на оценените кандидат-потребители по Проект № BG05M9OP001-2.002-0238PDF downlaod


Списък на оценените кандидати за лични асистенти по Проект № BG05M9OP001-2.002-0238 PDF downlaod


Договор за специализиран транспорт по Проект № BG05M9OP001-2.002-0238PDF downlaod


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за обучение на лични асистенти, кандидати по Проект № BG05M9OP001-2.002-0238 за работа с увредени лица

Уведомяваме Ви, че обучението на кандидатите за лични асистенти, които нямат специализиран курс за работа с увредени лица, ще се проведе на 04.04.2016 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на СО, Район „Кремиковци”, ет. 2

Кандидатите за лични асистенти, с които не е проведено интервю може да се явят преди обучението – от 8.30 часа до 9.30 часа в ст. 12 и ст. 25 на районната администрация.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на встъпителна конференция във връзка със стартиране на Проект № BG05M9OP001-2.002-0238 „Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за  социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”

На 21.03.2016 година от 10.00 часа в ст. 22, залата на администрацията на СО, Район „Кремиковци”, ще се проведе встъпителна конференция по повод стартиране на дейностите по проекта и разясняване ангажиментите на центъра – цели, видове  почасови интегрирани услуги, които ще предоставя и целевите групи, с които ще работи за периода от м. февруари 2016 г. до м. септември 2017 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е за провеждане на встъпителна конференция във връзка със стартиране на Проект № BG05M9OP001-2.002-0238 „Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за  социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”

Бенефициент: СО, Район „Кремиковци”

На 10.03.2016 година от 10.00 часа в ст. 22, залата на администрацията на СО, Район „Кремиковци”, ще се проведе встъпителна конференция по повод стартиране на дейностите по проекта и разясняване ангажиментите на центъра – цели, видове  почасови интегрирани услуги, които ще предоставя и целевите групи, с които ще работи за периода от м. февруари 2016 г. до м. септември 2017 г.


Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че стартира Проект № BG05M9OP001-2.002-0238 „Център за почасово предоставяне и поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги” и приемането на документи по него. Документите ще се приемат в районната администрация на СО, Район „Кремиковци” от 01.03.2016 г. до 15.03.2016 г.
адрес: гр.София, кв. Ботунец, ет. 2, стая 25 телефони: 0882 256 662; 02 994 52 91; 02 994 54 91 /92/93/94 в.264 http://kremikovci.org/

 

Центърът ще предоставя почасови интегрирани услуги в домашна среда на деца и лица с увреждания и на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване като осигурява: личен асистент, здравен асистент, социален асистент; мотивационна и психологическа подкрепа; транспортна услуга – специализиран транспорт „от врата до врата”.

Необходими документи при кандидатстване:

За кандидат-потребители на услугата: документ за самоличност/удостоверение за раждане (дете); документ за самоличност на законния представител; Решение на ТЕЛК; Протокол на ЛКК; актуална епикриза; заявление по образец.

За кандидат-личен асистент: документ за самоличност; автобиография; документ за образователна степен и квалификация; копие от удостоверение за обучение по длъжността по предходен проект; служебна бележка от месторабота/учебно заведение/териториално бюро по труда; пенсионно разпореждане за придобилите право на пенсия за ранно пенсиониране; заявление по образец.


Прикачен документ 1      Заявление за личен асистент

Прикачен документ 2     Заявление кандидат-потребител

Старинна легенда разказва за мъдри и силни духом кремиковчани, решили да издигнат храм на Св. Георги Победоносец. Те се спрели на местността „Зиданска страна" /на запад от днешното местонахождение на манастира/.

Започнали каменоделците да строят в една лятна утрин. Строили темелите през деня, каквото построят на другата сутрин намирали всичко разрушено и сечивата изчезнали. Това продължило три дни и всеки път намирали инструментите на мястото, на което се намира днес Кремиковският манастир. На това – същото място, през нощта се появявало красиво и тайнствено сияние и кукуригал петел. Тогава свети човек казал: „Тук ще издигнем храма на Св. Георги Победоносец".

Кремиковският манастир бил построен през втората половина на 14 в. по време на Второто българско царство и по поръчка на цар Иван Александър (1331-1372). Той е един от манастирите, издигнати от владетеля в района на София. Те по-късно стават част от Софийската Мала Света гора.

През 1382 година София пада под турско владичество. При превземането на близката крепост „Градището", манастирът е разрушен. През 1453 г. ферман на султан Мехмед II разрешава на християните да възстановят храмовете, които не са превърнати в джамии. Тогава, през 1493г., местният болярин Радивой в памет на децата си Теодор и Драгана /които са починали вероятно по време на голямата чумна епидемия от 1492г./, и с активното съдействие на Софийския митрополит Калевит, възстановява малката църква "Свети Георги" и богато я изографисва /за тази история разказва и стенописът в предверието – на ктитора Радивой и семейството му, в момент на предаване на дарението/.

Църквата е продълговата, еднокорабна и безкуполна сграда с полуцилиндричен свод. Строена е от камък, малки тухлички и хоросан. Има основно помещение с олтар и предверие. През 1503г. при земетресение покривът на храма е разрушен и е направен нов. В центъра на манастирския комплекс – над вратата, има надпис, който съобщава за обновяването й през 1611г. 1

Стенописите в църквата са от 1493г. и от 17 и 18 век. Сред по-интересните фрески са: житието на Св. Георги, нрисуван на трон, което се случва много рядко и показва неговата царственост, на Богородица и Св.Анна, прекрасните образи на Св.Теодор Стратилат и Теодор Тирон, върху чиито брони са разчетени имената на зографите Стоян и йеромонах Антоний, рисувал и църквата в Драгалевския манастир. Бил пристроен и изписан екзонартекс, като спомен от него е останала само сцена от "Страшният съд". По време на последната реставрация на старата църква „Свети Георги", е открит фрагмент от ранна живопис (фон и обрамчващи елементи), предхождаща 15 век, доказателство за това, че българското изкуство изпреварва с един век западния Ренесанс, което е признато и от специалисти в тази област. Заради изключително красивите си и ценни стенописи църквата е обявена за паметник на културата.

През 17-18 в. в манастира работела една от най-големите книжовни школи в района. Тук се преписвали богослужебни книги и книги с проповеди. В библиотеката на храма до 1898 г. се е намирало Евангелие на поп Йоан Кратовски от 1579 г., "Кремиковски триптих" с народен поменик от ХІV век, както и сборник жития за м.юни, юли и август. Иконостасът е дърворезба, изработена от Петър и Филип Филипови. В Националния църковен историко-археологически музей се съхранява уникалното „Кремиковско евангелие" от 1497 г., което съдържа 307 страници с текстовете на четирите евангелия, украсени с красиви заставки и заглавки в началото на всяко евангелие. Подвързано е с позлатена сребърна обковка. То било изработено по поръка на митрополит Калевит и дълги години се е ползвало като служебно евангелие на черквата.

Тук са предадени и съхранявани мощите на Св. Георги Нови Софийски, изгорен през 1515 г. за християнската вяра, които според преданието били намерени от един овчар и пазени от него в продължение на 30 години.

През годините на робство Кремиковският манастир никога не е запустявал.

От самото създаване, освен че е огнище на българския дух и култура, по-късно се превръща в закрилник на хайдутството и четничеството. След разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа двама четници намират убежище под покрива на храма.

Тук се е укривал няколко дни вторият знаменосец от четата на Христо Ботев - Димитър Стефанов-Казака от Сливен. След смъртта на Ботев и на първия знаменосец, знамето е отковано от дръжката си, по думите на Никола Обретенов: "Сливенчето го запаса на кръста си и замина с Георги Апостолов из Балкана". Димитър Казака е ранен, но 2 успява с други трима четници да се добере до манастира. Магерът от Кремиковци, Геко Палев, го лекува и се грижи за тях няколко дни. За съжаление, турците научават че в манастира се крие четник и искат предаването му. За да запази манастира, игуменът хаджи Авксентий го снабдява с храна и го провожда до хралупа в гората. След няколко дни потерите на Малич Байрактар го откриват. Измъчват го жестоко, изгарят знамето, което откриват на кръста му и зверски го съсичат. Убит е през 1876 г., а на мястото на гибелта му през 1912 година е изграден паметник.

След Освобождението /през 1879г./ в Кремиковския манастир се заселват двадесетина монахини, македонски бежанки от Малешевско. Божиите сестри дават нов живот на манастира. През 1897г. Иван Вазов посещава храма и с изненада открива, че е вече девически. Омагьосан от манастира, той пише пътепис за него. Вазов вижда хубава черква, сграда с чардак и килии за сестрите, станове за тъкане, а в обора – волове, коне и манастирски файтон. И най-главното – „уред, чистота и прибраност"